Blog

Brandmeesters / Alle blogs  / Nieuw logo voor Rainforest Alliance
Duurzame koffie Rainforest Alliance

Nieuw logo voor Rainforest Alliance

In 2018 hebben Rainforest Alliance en UTZ hun krachten gebundeld om te bouwen aan een betere toekomst voor mens en natuur. Samen willen zij verantwoord ondernemen het nieuwe normaal maken.

Rainforest Alliance is werkzaam in meer dan 70 landen en zet zich wereldwijd in om sociale en milieuproblemen te bestrijden zoals ontbossing, armoede, mensenrechten en klimaatverandering.

De organisatie heeft nu één mondiale certificeringsstandaard, die certificering voor boeren heeft versimpelt en bedrijven in staat stelt om op efficiënte wijze duurzamere toeleveringsketens te realiseren. Rainforest Alliance zal ertoe bijdragen dat meer grondstoffen op verantwoorde wijze worden ingekocht. Dit helpt boeren en bedrijven op hun beurt te voldoen aan de toenemende vraag naar producten van duurzame herkomst.

De nieuwe duurzaamheidsstandaard, één certificeringsprogramma onder de naam de Rainforest Alliance, maakt gebruik van de sterke punten van de huidige Sustainable Agriculture Network en UTZ standaarden en tegelijkertijd een eenduidig controleproces voor certificaathouders realiseren.

Hierdoor kunnen bedrijven op een efficiëntere manier een erkend duurzaamheidscertificaat behalen, en hiermee hun toeleveringsketens verder innoveren.

De keuze voor de naam Rainforest Alliance, bouwt voort op de al bestaande herkenbaarheid en betrokkenheid van consumenten. Door de krachten te bundelen bieden beide organisaties gezamenlijk een toonaangevend platform om de vraag naar verantwoord ingekochte producten te helpen vergroten.

De organisatie zal zich inzetten voor positieve verandering, de natuur blijven beschermen en zich blijven inspannen om van duurzame landbouw en bosmanagement de norm te maken. Dit door nauw samen te werken met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden.

Het nieuwe logo van Rainforest Alliance en UTZ vervangt de oude Rainforest Alliance en UTZ logo’s en zijn vanaf 1 september 2020 te zien op productverpakkingen.