Blog

Brandmeesters / Alle blogs  / Inside out of outside in

Inside out of outside in

In reactie op mijn blog over de Top100 van dit afgelopen jaar stelt Demian van der Reijden van Misset Horeca dat de basisopzet van de Top100 niet is veranderd. Ook in 2013 moesten koffiebranders het inschrijfgeld van deelnemende klanten sponsoren. In 2014 zijn de toelatingscriteria echter verruimd om onafhankelijke bedrijven zonder ‘sponsor’ ook aan de Top100 te laten deelnemen. Dit zijn bedrijven die niet door hun brander gesponsord worden. Dit laatste is een niet onbelangrijke verbetering, omdat hiermee het deelnemersveld wordt vernieuwd en verjongd. Brandmeester’s juicht deze aanpassing toe en hoopt dat deze ontwikkeling in de volgende editie van de Top100 wordt doorgezet. Want koffiebereiding is een ‘craft’ die door baristi met kennis, passie en inspiratie wordt bedreven. Koffiebereiding die van bovenaf door koffiebranders wordt gefaciliteerd en contractueel wordt vastgelegd is een stuk minder bezielend en inspirerend; de gesponsorde deelname van bedrijven (en baristi) al evenmin.
Net als elke andere wedstrijd, wordt de Top100 aantrekkelijk gemaakt door nieuw talent dat zich elk jaar aandient. Door nieuw onafhankelijk talent toe te laten aan het deelnemersveld worden de grenzen van de sport verlegd, prestaties verbeterd en de kwaliteit verhoogd. Inspiratie geeft nieuwe invulling aan oude waarden en houdt het spel aantrekkelijk voor het publiek. Het businessmodel van de Top100 moet zich hieraan spiegelen, vindt Brandmeester’s.
Voor de houdbaarheid van de Top100 moet het deelnemersveld van de Top100 daarom onafhankelijk zijn van bovenaf opgelegde (betaalde) sponsorbudgetten. In het huidige verdienmodel is het deelnemersveld namelijk een afgeleide van de zittende machtsverhoudingen en geldende afspraken in de branche. In de optiek van Brandmeester’s moeten de samenstelling van sponsoren, de samenstelling van de jury en de samenstelling van het deelnemersveld onafhankelijk zijn en worden losgekoppeld.
Door de huidige – door de branders betaalde – samenstelling van deelnemers ligt het belang bij de zittende koffieleveranciers. Dit is een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de Top100, haar toekomst en haar inspirerende grondgedachte.
Lammert Brouwers
BRANDMEESTER’S