Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN KOFFIE

Er bestaan veel verhalen over de ontdekking van koffie, maar tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie.

Een legende vertelt dat koffie 300 n.Chr. werd ontdekt door een Ethiopische geitenhoeder genaamd Kaldi in Oost-Afrika. De geiten van deze man werden na het eten van bepaalde struikbessen erg opgewonden. Kaldi werd nieuwsgierig en ook hij ging van de bessen eten. Deze gaven hem zoveel energie, dat hij vol enthousiasme naar een nabij gelegen klooster ging om zijn verhaal te vertellen aan de kloosteroverste. De kloosteroverste maakte een drankje van deze roodgekleurde bessen die toen nog een onbekende geur had en een bitter smaakte. Tijdens de avondgebeden hielt de “koffie” de kloosterlingen wakker. Dit fenomeen verspreidde zich snel van klooster naar klooster en werd opgemerkt door Arabische handelaars. Die op hun beurt de koffie bekendheid gaven in Arabië.