RAINFOREST ALLIANCE KEURMERK

RAINFOREST ALLIANCE

Deze melange is een 100 procent Rainforest Alliance gecertificeerde koffie. Rainforest Alliance is een internationale organisatie die zich als doel stelt de ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn, te beschermen. Het voortbestaan van het regenwoud en het welzijn en inkomen van de arbeiders staan bij deze organisatie voorop. Je herkent gecertificeerde Rainforest Alliance producten aan het groene kikker logo.

De certificering berust op onderstaande pijlers

  • Bescherming van het milieu
  • Sociale gelijkheid
  • Economische haalbaarheid

Alle activiteiten hebben betrekking op drie aandachtsgebieden

  • Landbouw
  • Bosbouw
  • Toerisme

BESCHERMING VAN HET MILIEU

De toenemende landbouwactiviteiten vandaag de dag zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van wereldwijde ontbossing. Dit heeft vele schadelijke effecten, maar heeft ook direct effect op koffie.

Koffie is een plant die het beste groeit in een schaduwrijke omgeving. Een plantage kent daarom vaak een gecombineerde beplanting. Hogere bomen die de koffiestruiken van schaduw voorzien zijn daarom essentieel voor het verbouwen van koffie. De Rainforest Alliance ziet erop toe dat plantages verantwoord omgaan met de beplanting, de grondbewerking en erosie proberen te voorkomen. Om in aanmerking te komen voor een certificering moeten plantages voldoen aan de strenge eisen van de ‘Sustainable Agriculture Network’ (SAN).

SOCIALE GELIJKHEID

De maatregelen op het gebied van sociale gelijkheid hebben als doel een win-win situatie te creëren voor alle betrokkenen. Door te voorzien in sociale behoeften als educatie, rechtsbescherming en betrokkenheid leren bewoners van de regenwouden op een duurzame manier om te gaan met hun omgeving.

Inmiddels mag de Rainforest Alliance met trots zeggen dat het aantal kinderen dat deelneemt aan educatie op gecertificeerde plantages aanzienlijk hoger ligt dan op andere plantages. In Brazilië zelfs 70% hoger!

ECONOMISCHE HAALBAARHEID

Om een langdurig commitment op het gebied van duurzaamheid te realiseren is het van belang dat alle betrokkenen overtuigd zijn van het nut van duurzaam ondernemen. De aanpak van de Rainforest Alliance is er op gericht de lokale economie te stimuleren. Zo blijkt uit een studie onder meer dan 300 koffieplantages in Nicaragua dat Rainforest Alliance gecertificeerde plantages 20 tot 40% meer omzet behaalden dan met andere certificeringen. Dit was onder andere door de hoge kwaliteit als gevolg van de strenge eisen wat hen in staat stelde te opnieuw te investeren in hun plantage.

RAINFOREST ALLIANCE IN VERHUIDING TOT FAIR TRADE

Zowel Rainforest Alliance als Fair Trade zijn internationale organisaties toegewijd aan het verbeteren van de levenstandaard in de agrarische sector in de derde wereld. Het Rainforest Alliance keurmerk vindt u vooral op landbouwgoederen zoals koffie, bananen maar ook bloemen en varens. Het Fair Trade keurmerk vindt u ook op goederen zoals thee, suiker en vanille.

Over het algemeen kan gezegd worden dat beide organisatie dezelfde missie en doelen hebben maar daarbij hun eigen aandachtsgebied en strategie hanteren.